End of the day closing circle questions. Build community and classroom culture! Responsive classroom.

End of the Day Closing Circle Reflection Cards - UPDATED 1/15/17

Reflection time, group or individually, is SO important! End of the day closing circle questions. Build community and classroom culture!

what a great class picture!

Hands in a heart shape for class photo.teacher gift or auction idea. Cover of portfolio with name in the middle.

End of the day closing circle questions.  Build community and classroom culture.  Responsive classroom.

End of the Day Closing Circle Reflection Cards - UPDATED 1/15/17

People Management Cultural Responsiveness End of the day closing circle questions. Build community and classroom culture.

Det var flera som frågade om bilden jag visade i förra blogginlägget om hur man gör förlåt. Här kommer den. Jag lägger också ut en länk till en kompisbild som jag har på väggen. Trevlig helg!  …

Det var flera som frågade om bilden jag visade i förra blogginlägget om hur man gör förlåt. Här kommer den. Jag lägger också ut en länk till en kompisbild som jag har på väggen. Trevlig helg! …

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Förskolläraren: Tema - jag och värdegrundsarbete

Förskolläraren: Tema - jag och värdegrundsarbete

Opplegg for å arbeide med sosial kompetanse og ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

Pinterest
Search