individual behavior chart                                                                                         More

Wills Kindergarten: Classroom Behavior. would be great for a student that needs an individual plan Not as many different areas. Don't want to set the student too apart from the students.

Pinterest user: foreverteacher created this...free 4 teachers to share.  I use it with the red, yellow, green behavior system. It works for some not for all!

Used something similar in our communication binders to parents.free 4 teachers to share. I use it with the red, yellow, green behavior system.

Itsearviointi ja opettajan arviointi kolmannen luokan keväällä. Oppilas tekee tunnilla ja palauttaa lomakkeen, jonka jälkeen opettaja arvioi oppilaan.

Itsearviointi ja opettajan arviointi kolmannen luokan keväällä. Oppilas tekee tunnilla ja palauttaa lomakkeen, jonka jälkeen opettaja arvioi oppilaan.

Classroom Rules, Classroom Ideas, Teacher Education, Teaching Time, Growth Mindset, Assessment, Teacher Stuff, Adhd, Worksheets

Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

”- Vi började fundera över hur vi skulle få barnet/eleven mer engagerat i sin lärandeprocess. Hur bygger vi upp barnets/elevens självvärdering utgående från de mångsidiga kompetenserna?&#8221…

SJÄLVVÄRDERING, Pedersöre

”- Vi började fundera över hur vi skulle få barnet/eleven mer engagerat i sin lärandeprocess. Hur bygger vi upp barnets/elevens självvärdering utgående från de mångsidiga kompetenserna?&#8221…

Pinterest
Search