I wish I could take credit for this teaching gem that I am about to share with you. My sister, who started teaching five years before I did, shared this letter with me before my first year teaching. For the next 12 years, I made sure to send it home on the very first day

Teachers, You Must Send This Letter Home on the First Day of School!

I wish I could take credit for this teaching gem that I am about to share with you. My sister, who started teaching five years before I did, shared this letter with me before my first year teaching. For the next 12 years, I made sure to send it home on the very first day

Udda och jämna.png

Antalsuppfattning och siffror på väggen

Udda och jämna.png

Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Veckans förmåga | Ugglornas näste

Veckans förmåga | Ugglornas näste

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Att skriva berättelser - Mia Kempe

Att skriva berättelser - Mia Kempe

a82c551695f22c05dcf0b34f3b33feb8.jpg 640 × 1 138 pixlar

a82c551695f22c05dcf0b34f3b33feb8.jpg 640 × 1 138 pixlar

Sara Bruuns klassrum: Argumenterande text

Sara Bruuns klassrum: Argumenterande text

Att skriva målande med adjektiv |

Att skriva målande med adjektiv |

Pinterest
Sök