VIDEO: Här visar trädgårdsanläggaren hur man snabbt lägger en gångstig av Ölandssten.

VIDEO: Här visar trädgårdsanläggaren hur man snabbt lägger en gångstig av Ölandssten.

VIDEO: Här visar trädgårdsanläggaren hur man snabbt lägger en gångstig av Ölandssten.

VIDEO: Här visar trädgårdsanläggaren hur man snabbt lägger en gångstig av Ölandssten.

I planeringen av trädgården är gångvägar och trampstigar en viktig del. Gångarna ska locka till en promenad runt i trädgårdens olika rum.

I planeringen av trädgården är gångvägar och trampstigar en viktig del. Gångarna ska locka till en promenad runt i trädgårdens olika rum.

Sättsand 20kg/säck För att sätta plattor och marksten. Lämpar sig även väl som skyddssand för rör och tankar. Läggs i skikt 3-5 cm. Sandfraktioner mellan

Sättsand 20kg/säck För att sätta plattor och marksten. Lämpar sig även väl som skyddssand för rör och tankar. Läggs i skikt 3-5 cm. Sandfraktioner mellan

Pinterest
Search