More ideas from Linda
You can use these 4 steps to gently wean your baby or toddler away from co-sleeping, and towards sleeping in his or her own bed (and hopefully sleeping through the night!)

After the co sleeping, this will come in handy. Transitioning your baby or toddler from co-sleeping is easier said than done. We offer practical tips for how to gently make the transition and minimize tears (for everyone!

Barnets språk och kommunikation börjar utvecklas långt innan det börjar tala. Barnet skriker, ger ögonkontakt och ler för att kommunicera det han/hon vill. Det är via språket barnet gör sig förstådd och förstår. Nedan finns barnets språkutveckling beskriven från födsel

Barnets språk och kommunikation börjar utvecklas långt innan det börjar tala. Barnet skriker, ger ögonkontakt och ler för att kommunicera det han/hon vill. Det är via språket barnet gör sig förstådd och förstår. Nedan finns barnets språkutveckling beskriven från födsel

These 10 activities are tested and approved by my 1 year old! They are perfect for early 1 year old ages and up from there. They are hands on, interactive, and great for development! Come on over to my blog and check it out

These 10 activities are tested and approved by a 1 year old! They are perfect for early 1 year old ages and up from there. They are hands on, interactive, and great for development!

Äntligen får du reda på vad alla tvättsymboler står för! Med denna poster i tvättstugan blir det betydligt lättare att tvätta rätt! :) BRA ATT VETA OM VÅRA

Äntligen får du reda på vad alla tvättsymboler står för! Med denna poster i tvättstugan blir det betydligt lättare att tvätta rätt! :) BRA ATT VETA OM VÅRA

10 Things Children Will Always Remember and that we should never forget... loved reading this post :)

10 Things Children Will Always Remember and that we should never forget. loved reading this post, these are the things I remember from my childhood and I hope my girls have these special memories too :)