Pinterest
Resonera/analysera - kvalitativa skillnader Bedömningsaspekter Bredd Magert innehåll Utförligt innehåll Djup Långa resonemangskedjor Korta resonemangskedjor Ämnesbegrepp Begreppsanvändning vardagli...

Resonera/analysera bedömningsaspekter – by carina.

9

Vad betyder värdeorden?

Visible Learning, Classroom Ideas, Coaching, Language, History, Documentary, Communication, Creative, Coaches

9

Vad betyder värdeorden?

Visible Learning, Classroom Ideas, Coaching, Language, History, Documentary, Communication, Creative, Coaches