UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Barn som väcker funderingar

UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Barn som väcker funderingar

Ugglan och kompisproblemet

Ugglan och kompisproblemet

Barn som leker tillsammans är hela tiden involverade i ett relationsarbete där de både hissar och dissar varandra. De är positiva och uppmuntrar varandra samtidigt som de kränker, sänker och avvisar varandra. Det berättar psykologen och förskolekonsulten Margareta Öhman. Att som förskolepedagog kunna se och reagera på kränkningar mellan barnen är jätteviktigt, menar hon. Men kränkningar kan ibland vara svåra att uppfatta, och det krävs att man som pedagog tar sig tid och noga följer barnens…

UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Hissad och dissad

UR Samtiden - Se barnet i förskolan : Pedagogisk dokumentation

UR Samtiden - Se barnet i förskolan : Pedagogisk dokumentation

Karin Alnervik - Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg - YouTube

Karin Alnervik - Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg - YouTube

Barn behöver lugn, trygghet och engagemang från de vuxna för att komma igång med låtsaslek, säger Birgitta Knutsdotter Olofsson.

Barn behöver lugn, trygghet och engagemang från de vuxna för att komma igång med låtsaslek, säger Birgitta Knutsdotter Olofsson.

InspirationsfilmerI filmerna möter vi förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra. Ibland handlar det om vardagssituationer men oftast är det situationer som planerats av förskollärare enskilt eller i lag.

InspirationsfilmerI filmerna möter vi förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra. Ibland handlar det om vardagssituationer men oftast är det situationer som planerats av förskollärare enskilt eller i lag.

Ingela Elfström - Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling - YouTube

Ingela Elfström - Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling - YouTube

Kärnämnen — essensen i förskolans läroplan! Barbro Bruce och Bim Ridders...

Kärnämnen — essensen i förskolans läroplan!

En länk till UR´s programserie om autism och adhd. Detta program handlar om föräldraperspektivet."Mamma, om man inte passar in, måste man leva då? Så sade Elisabeth Wahlins son när han var åtta år. Sedan följde BUP-utredning, ADHD-diagnos och hjälpinsatser. Idag är sonen i tjugoårsåldern och har stor lust till livet. Elisabeth Wahlin berättar om det långa och tuffa arbetet med att hjälpa honom genom grundskolan och gymnasiet."

En länk till UR´s programserie om autism och adhd. Detta program handlar om föräldraperspektivet."Mamma, om man inte passar in, måste man leva då? Så sade Elisabeth Wahlins son när han var åtta år. Sedan följde BUP-utredning, ADHD-diagnos och hjälpinsatser. Idag är sonen i tjugoårsåldern och har stor lust till livet. Elisabeth Wahlin berättar om det långa och tuffa arbetet med att hjälpa honom genom grundskolan och gymnasiet."

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle? : Del 1 - så fungerar uppmärksamhet

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle? : Del 1 - så fungerar uppmärksamhet

BETT Arena 2015 - Sir Ken Robinson - Out of Our Minds: Learning to be Creative - YouTube

BETT Arena 2015 - Sir Ken Robinson - Out of Our Minds: Learning to be Creative - YouTube

Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo svarar på lyssnares frågor om neuropsykiatriska diagnoser. En förskollärare och en orolig mamma får svar på frågan om hur de kan hjälpa en 7-årig pojke med starka känsloutbrott.

Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo svarar på lyssnares frågor om neuropsykiatriska diagnoser. En förskollärare och en orolig mamma får svar på frågan om hur de kan hjälpa en 7-årig pojke med starka känsloutbrott.

UR Samtiden - Förskoledagarna 2013: Stressade barn i förskolan - UR.se

UR Samtiden - Förskoledagarna Stressade barn i förskolan - UR.

Pär Ahlbom om lek och vara i nuet

Pär Ahlbom om lek och vara i nuet

Pinterest
Search