Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Skolkorgen - bygg ett argument, åk 3

Skolkorgen - bygg ett argument, åk 3

Skolkorgen: Kan du bevisa det?

Skolkorgen: Kan du bevisa det?

Träff 5 - cirkelmodellen i praktiken - Pauli språkgrupp

Träff 5 - cirkelmodellen i praktiken - Pauli språkgrupp

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Instruktion

Instruktion

Rapport

Rapport

Narrativ

Narrativ

Skolkorgen

Skolkorgen

Pinterest
Sök