Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Låt eleverna få möjlighet att drömma och fundera inför sitt sommarlov

Låt eleverna få möjlighet att drömma och fundera inför sitt sommarlov

SV Skriva till bilder Fantasy, Dragons, Ödla, Feed, Barn

There are many myths about writing and writers. Here I examine some of the most pervasive and potentially pernicious ones.

Pinterest
Search