Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Tänk på ett tal

Samband och förändring – Tänk på ett tal!

Läsuppgifter två spalter

Läsuppgifter med bland annat bråkräkning

MA Dubbelt 0-20

Inlägg om Addition (Lilla Plus) på Montessoriinspirerad matematik

Övningar talens grannar 1

Positionssystemet – Övningar till talraden

De fyra räknesätten – Väggplanscher

De fyra räknesätten – Väggplanscher

Math Class, Ska, School Stuff, Languages, Barn, Idioms, Speech And Language, Shed

Pinterest
Search