Livrustkammaren The Royal Armoury

Livrustkammaren The Royal Armoury

www.livrustkammaren.se
Stockholm / Livrustkammaren är museet om Sveriges kungliga historia som speglar dramatiska händelser, i krig och fred, för vuxna och barn.
Livrustkammaren The Royal Armoury
More ideas from Livrustkammaren
Courtesy of the Royal Armoury // Hatt till serafimerordensdräkt. Ägare: Karl XV av Sverige-Norge, 1800-talets mitt. // Royal Order of the Seraphim. Owner: Karl XV of Sweden-Norway, the mid-1800s.

Courtesy of the Royal Armoury // Hatt till serafimerordensdräkt. // Royal Order of the Seraphim. Owner: Karl XV of Sweden-Norway, the

Courtesy of the Royal Armoury // Hatt till dräkt, Karl XIII:s orden. Ägare: Oscar II av Sverige(-Norge) Givare: Gustaf V av Sverige, 1800-talets slut. // A hat for the order of Karl XIII. Owner: Oscar II of Sweden (Norway). Late 1800s.

Courtesy of the Royal Armoury // Hatt till dräkt, Karl XIII:s orden. Ägare: Oscar II av Sverige(-Norge) Givare: Gustaf V av Sverige, slut. // A hat for the order of Karl XIII. Owner: Oscar II of Sweden (Norway).

Courtesy of the Royal Armoury // Lakejhatt, 1900-t 1:a hälft. // Lackey Hat, 1900-first half.

Courtesy of the Royal Armoury // Lakejhatt, hälft.

Courtesy of the Royal Armoury // Damhatt. Ägare: Josefina av Sverige. Givare: Oscar II av Sverige(-Norge), 1830-tal. // Dress Hat. Owner: Josefina of Sweden. Gift from: Oscar II of Sweden (Norway), 1830s.

Courtesy of the Royal Armoury // Damhatt. Owner: Josefina of Sweden. Gift from: Oscar II of Sweden (Norway),

Courtesy of The Royal Armoury. //  Damhatt av jägarmodell, Dschulnigg, Salzburg. 1900-tal // A hunting hat for women, Dschulnigg, Salzburg. 1900.

Courtesy of The Royal Armoury. // A hunting hat for women, Dschulnigg, Salzburg.

Courtesy of The Royal Armoury. // Adolf Fredriks kröningshatt buren vid kröningen den 26 november 1751. // Adolf Fredrik's crowning hat, worn at the coronation November 26, 1751.

Courtesy of The Royal Armoury. // Adolf Fredriks kröningshatt buren vid kröningen den 26 november // Adolf Fredrik's crowning hat, worn at the coronation November

Courtesy of The Royal Armoury. //  Hatt till amiralsuniform. Ägare: Karl XIII av Sverige(-Norge). DATERING 1788. // Admiral's uniform hat. Owner: Karl XIII of Sweden (Norway), 1788.

Courtesy of The Royal Armoury. Owner: Karl XIII of Sweden (Norway),

Courtesy of The Royal Armoury. //  Tschakå, 1800-talets början. // Shako, early 1800s.

Courtesy of The Royal Armoury.

Courtesy of The Royal Armoury. //  Jakthatt som tillhört Karl av Sverige XV, 1826-1872. // Hunting hat that belonged to Karl of Sweden XV, 1826 - 1872.

Courtesy of The Royal Armoury. // Jakthatt som tillhört Karl av Sverige XV, // Hunting hat that belonged to Karl of Sweden XV, 1826 -

Courtesy of The Royal Armoury. // Arvfurstehatt av pupurröd sammet. Tillhörde Karl X Gustav av Sverige. // Hat of purple velvet. Belonged to Karl X Gustav of Sweden.

Courtesy of The Royal Armoury. Tillhörde Karl X Gustav av Sverige. // Hat of purple velvet. Belonged to Karl X Gustav of Sweden.