Hattgalen // Crazy about hats

Ett urval av hattar, främst from Livrustkammarens samlingar. // A selection of hats, mostly from the Royal Armoury collection.
Courtesy of the Royal Armoury // Doktorshatt, Lunds universitet. Tillverkare: A F Bodecker. Ägare: Gustaf VI Adolf av Sverige, 1918. // Doctorate, University of Lund. Manufacturer: A F Bodecker. Owner: Gustaf VI Adolf of Sweden, 1918. //

Courtesy of the Royal Armoury // Doktorshatt, Lunds universitet. Tillverkare: A F Bodecker. Ägare: Gustaf VI Adolf av Sverige, 1918. // Doctorate, University of Lund. Manufacturer: A F Bodecker. Owner: Gustaf VI Adolf of Sweden, 1918. //

Courtesy of the Royal Armoury // Damhatt, turban. Ägare: Sibylla, hertiginna av Västerbotten, 1966. // Ladies hat, turban. Owner: Sibylla, Duchess of Västerbotten, in 1966.

Courtesy of the Royal Armoury // Damhatt, turban. Ägare: Sibylla, hertiginna av Västerbotten, 1966. // Ladies hat, turban. Owner: Sibylla, Duchess of Västerbotten, in 1966.

Courtesy of the Hallwyl museum // Tillhörde Ellen (Fridrica Wilhelmina) Roosval/de Maré, f. von Hallwyl. Givare: "Johnny" (John August Emanuel) Roosval. Tillverkad i Sverige. // Belonged to Ellen (Friderica Wilhelmina) Roosval / de Maré, born von Hallwyl. Gift from: "Johnny" (John August Emanuel) Roosval. Made in Sweden.

Courtesy of the Hallwyl museum // Tillhörde Ellen (Fridrica Wilhelmina) Roosval/de Maré, f. von Hallwyl. Givare: "Johnny" (John August Emanuel) Roosval. Tillverkad i Sverige. // Belonged to Ellen (Friderica Wilhelmina) Roosval / de Maré, born von Hallwyl. Gift from: "Johnny" (John August Emanuel) Roosval. Made in Sweden.

Courtesy of the Royal Armoury // Klarblå hatt // A clear blue hat.

Courtesy of the Royal Armoury // Klarblå hatt // A clear blue hat.

Courtesy of the Royal Armoury // Hög cylinderhatt. Ägare: Oscar II av Sverige(-Norge). // High-hat. Owner: Oscar II of Sweden (Norway).

Courtesy of the Royal Armoury // Hög cylinderhatt. Ägare: Oscar II av Sverige(-Norge). // High-hat. Owner: Oscar II of Sweden (Norway).

Courtesy of the Royal Armoury // Hatt till serafimerordensdräkt. Ägare: Karl XV av Sverige-Norge, 1800-talets mitt. // Royal Order of the Seraphim. Owner: Karl XV of Sweden-Norway, the mid-1800s.

Courtesy of the Royal Armoury // Hatt till serafimerordensdräkt. Ägare: Karl XV av Sverige-Norge, 1800-talets mitt. // Royal Order of the Seraphim. Owner: Karl XV of Sweden-Norway, the mid-1800s.

Courtesy of the Royal Armoury // Hatt till dräkt, Karl XIII:s orden. Ägare: Oscar II av Sverige(-Norge) Givare: Gustaf V av Sverige, 1800-talets slut. // A hat for the order of Karl XIII. Owner: Oscar II of Sweden (Norway). Late 1800s.

Courtesy of the Royal Armoury // Hatt till dräkt, Karl XIII:s orden. Ägare: Oscar II av Sverige(-Norge) Givare: Gustaf V av Sverige, 1800-talets slut. // A hat for the order of Karl XIII. Owner: Oscar II of Sweden (Norway). Late 1800s.

Courtesy of the Royal Armoury // Lakejhatt, 1900-t 1:a hälft. // Lackey Hat, 1900-first half.

Courtesy of the Royal Armoury // Lakejhatt, 1900-t 1:a hälft. // Lackey Hat, 1900-first half.

Courtesy of the Royal Armoury // Damhatt. Ägare: Josefina av Sverige. Givare: Oscar II av Sverige(-Norge), 1830-tal. // Dress Hat. Owner: Josefina of Sweden. Gift from: Oscar II of Sweden (Norway), 1830s.

Courtesy of the Royal Armoury // Damhatt. Ägare: Josefina av Sverige. Givare: Oscar II av Sverige(-Norge), 1830-tal. // Dress Hat. Owner: Josefina of Sweden. Gift from: Oscar II of Sweden (Norway), 1830s.

Courtesy of the Royal Armoury // Jakthatt 1900-tal.// Hunting hat, 1900s.

Courtesy of the Royal Armoury // Jakthatt 1900-tal.// Hunting hat, 1900s.

Pinterest
Sök