Pinterest
Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att tänka på vid ordstrategierna

Strategier

Att minnas ett ord