Partially Filled Charts with Themes

This page contains a lot of printable number charts up to 500 and It also has partially filled charts to practice numbers.

Dubbelt och hälften 0-100

Samband och förändring – Dubbelt och hälften i talområdet 0-20, 0-100

Läsuppgifter 2

Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100)

Läsuppgifter 2

Syftet med den här övningen är att barnet ska träna på att lösa uppgifter med begreppen dubbelt och hälften. Uppgiften kan även användas som en problemlösningsuppgift. Oberoende av vilket tal eleve…

Samband och förändring – Tänk på ett tal!

Syftet med den här övningen är att barnet ska träna på att lösa uppgifter med begreppen dubbelt och hälften. Uppgiften kan även användas som en problemlösningsuppgift. Oberoende av vilket tal eleve…

Pinterest
Search