Nu kör vi igång med ASL! Tänkte mig några regler för användandet av iPad.

Nu kör vi igång med ASL! Tänkte mig några regler för användandet av iPad.

Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

How can you reduce the burden of lesson planning, whilst focus on what is important in the lesson? Try The 5 Minute Lesson Plan.

Läs- och skrivundervisning åk 3. Läsförståelse m m. Lektionsplaneringar.

Den begreppsliga förmågan i svenska och so

Dokumentationsverktyg - The big 5

Matris över Big five förmågorna för förskolan

Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att…

Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att…

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han … Fortsätt läsa ”Att planera och strukturera undervisning” →

Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han … Fortsätt läsa ”Att planera och strukturera undervisning” →


More ideas
Pinterest
Search