1775 Luise Ulrike of Prussia, Queen of Sweden by Alexander Roslin

"Title: Louisa Ulrika of Prussia Artist: Alexander Roslin" Some monstrous bling bling!

1780's Queen (consort of Sweden) Sophia Magdalena, wife of king Gustav III, by Niclas Lafrensen. She is wearing a formal court costume.

Queen (consort of Sweden) Sophia Magdalena, wife of Gustav III, by Niclas Lafrensen. She is wearing a formal court costume, the National suit introduced by her husband.

Ekolsundsdräkten: Gustav III införde 1778 den svenska nationella dräkten. Då hade redan en Ekolsundsuniform varit i bruk sedan 1772.    Julaftonen 1772 lät den klädintresserade kung Gustav III meddela sitt beslut om att införa en Ekolsundsuniform ”Vilket inte förunvades alla att få bära, utan var en naåd för särskilt utvalda”

Ekolsundsdräkten: Gustav III införde 1778 den svenska nationella dräkten. Då hade redan en Ekolsundsuniform varit i bruk sedan 1772. Julaftonen 1772 lät den klädintresserade kung Gustav III meddela sitt beslut om att införa en Ekolsundsuniform ”Vilket inte förunvades alla att få bära, utan var en naåd för särskilt utvalda”

1791 Brita Charlotta Wattrang (1775-1850), gift med friherre Otto Ludvig Benedikt Wrangel af Lindeberg - Nationalmuseum - 129462.tif

1791 Brita Charlotta Wattrang (1775-1850), gift med friherre Otto Ludvig Benedikt Wrangel af Lindeberg - Nationalmuseum - 129462.tif

1773Anna Charlotta Stapelmohr, 1754-1791, g Schröderheim (Per Krafft d.ä.) - Nationalmuseum - 15701.tif

Portrait de Anna Charlotta Stapelmohr, née Schröderheim, 1773 Per Krafft l'aîné

Portrait de Constance af Trolle i Svenska dräkten, 1781 Per Krafft l'aîné

In 1778 Gustav III of Sweden introduced a new style of court dress. The male version did not survive but the female version, after various modifications made during the C19th, was worn until the early Sixties.

In 1778 Gustav III of Sweden introduced a new style of court dress. The male version did not survive but the female version, after various modifications made during the was worn until the early Sixties.

LORENS PASCH D Y, "Sigrid Charlotta Wrede af Elimä" (1763-1828). Signerad Laur. Pasch pinxit och daterad 1780. Uppfodrad duk 76,5 x 62,5 cm.

LORENS PASCH D Y, "Sigrid Charlotta Wrede af Elimä" (1763-1828). Signerad Laur. Pasch pinxit och daterad 1780. Uppfodrad duk 76,5 x 62,5 cm.

Klänning (Sakord) Svenska nationella dräkten (Preciserat sakord) Robe och kjol (Preciserat sakord) Historik: Produktion: 1780 - 1790 (enligt modell)

Klänning (Sakord) Svenska nationella dräkten (Preciserat sakord) Robe och kjol (Preciserat sakord) Historik: Produktion: 1780 - 1790 (enligt modell)

Gustaf IIIs nationella dräkt. Allmänna drägten. Dam i svenska dräkten - Nordiska Museet - NMA.0054239 - Nationella dräkten – Wikipedia

Gustaf IIIs nationella dräkt. Allmänna drägten. Dam i svenska dräkten - Nordiska Museet - NMA.0054239 - Nationella dräkten – Wikipedia

Digitalt Museum - Tavla

Sophia Magdalena, Queen consort of Sweden by Nicholas Lafrensen This is the year of the Swedish national gown for me, so I thought it.

Pinterest
Search