Pinterest

IMG_7872

Kompisvecka – Språkutveckling – ASL

Första veckan i åk 1: Samarbetsfärdigheter – Kooperativt Lärande

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...