Pinterest

Förmågor

Formative vs Summative Assessments

Formative vs Summative Assessments

clipart metakognitiv - Sök på Google

clipart metakognitiv - Sök på Google

Fru Anderssons möjligheter: Då var det dags att göra det! Nu!

Fru Anderssons möjligheter: Då var det dags att göra det! Nu!

Utvärdera din dag!

Utvärdera din dag!

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

clipart metakognitiv - Sök på Google

clipart metakognitiv - Sök på Google

Twitter / lottahelsing: @emelieohrn och det här tyckte ...

Lotta on

Twitter / lottahelsing: @emelieohrn och det här tyckte ...

Twitter / lottahelsing: @emelieohrn Vi har gjort den ...

Twitter / lottahelsing: @emelieohrn Vi har gjort den ...

Förmågatrappa. Hur långt har jag kommit i min förmåga att t ex ge respons? Liknande two stars and a wish.

Förmågatrappa. Hur långt har jag kommit i min förmåga att t ex ge respons? Liknande two stars and a wish.

Från kass till vass

Från kass till vass