This easy to use printable set of foldable 3D shapes can be used for all sorts of math learning! Plus, let kids get creative and turn it into a math and art lesson in one!

Foldable 3D Shapes (FREE Printable Nets!)

Attività geometria: i solidi 3 d _ This easy to use printable set of foldable shapes can be used for all sorts of math learning! Plus, let kids get creative and turn it into a math and art lesson in one!

Let students learn how math concepts are connected to the real world as they design their own 3D TINY HOUSE! Area, perimeter, and geometry-- math is everywhere in this project based learning activity (PBL). Designing, creating, and problem solving are key features of this resource. Build a Tiny House! $ by graciela

Help kids learn how math concepts are connected to the real world as they design their own tiny house! Area, perimeter, and geometry--math is everywhere in this project based learning activity. Great for building problem-solving skills!

Läsuppgifter två spalter

Läsuppgifter med bland annat bråkräkning

Öppen utsaga

Öppna utsagor i talområdet 0-10 (addition)

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet

Talorm

Positionssystemet – Talraden

Talorm

Tänk på tal 99a

Tänk på tal…

Låt barnen ta med äpplen till skolan och genomför övningen med konkret material! Dubbelt och hälften två spalter med äpplen (Word) Dubbelt och hälften två spalter med äpplen (PDF)

Låt barnen ta med äpplen till skolan och genomför övningen med konkret material! Dubbelt och hälften två spalter med äpplen (Word) Dubbelt och hälften två spalter med äpplen (PDF)

Pinterest
Search