Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Crazy for First Grade: Shapin' It Up!

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Kompissång

Kompissång

Stöd för sammanfattande och återberättande av böcker/filmer.

Stöd för sammanfattande och återberättande av böcker/filmer.

Vi övar på att läsa av tid med hjälp av klockan. Vi lär oss också olika sätt att skriva hur mycket klockan är.

Tori's Teacher Tips: Daily Read to Someone (LOTS of freebies!

Kompisvecka – Språkutveckling – ASL

Kompisvecka – Språkutveckling – ASL

Förmågor - färgcirkeln 3

Billedresultat for de fem förmågorna

Klockdomino 2 | Emma

Klockdomino 2 | Emma

Klassrumsregler

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling.

Mariaslekrum - Illustrerade rimramsor.

Mariaslekrum - Illustrerade rimramsor.

Pinterest
Search