Tecken som stöd: veckoschema

Tecken som stöd: veckoschema

Tecken som stöd: Vänskap

Tecken som stöd: Vänskap

Babblarnas känslor - teckenspråk

Babblarnas känslor - teckenspråk

barnsånger halv karta

barnsånger halv karta

Barnsånger hel karta

/Translate from Swedish - songs in Preschool

Ett sätt att ge barnen stöd och underlätta i vardagen är att ha bildstöd i många situationer. Vi minskar då stress och ökar chansen att barnen förstår vad som förväntas och kan därmed tillgodogöra sig omvärlden mer. Alla pedagoger har med sig varsin jojo i det dagliga arbetet med de vanligaste orden/aktiviteter på som vi använder under dagen.  #kommunikation #bildstöd #kognitivtstöd #förskola  #tydliggörandepedagogik #hjälpmedel #anpassningar #delaktighet #skapasammanhang #barnsinflytande

Ett sätt att ge barnen stöd och underlätta i vardagen är att ha bildstöd i många situationer. Vi minskar då stress och ökar chansen att barnen förstår vad som förväntas och kan därmed tillgodogöra sig omvärlden mer. Alla pedagoger har med sig varsin jojo i det dagliga arbetet med de vanligaste orden/aktiviteter på som vi använder under dagen. #kommunikation #bildstöd #kognitivtstöd #förskola #tydliggörandepedagogik #hjälpmedel #anpassningar #delaktighet #skapasammanhang #barnsinflytande

Här är vår klippdocka som vi gemensamt med barnen klär på på samlingen innan vi går ut. Detta tillsammans med påklädningsschema (se inlägg nedan) gör barnen förberedda på vad de förväntas ha på sig och gör övergångarna smidigare #förskola #lpfö98 #kognitivtstöd #kognitivahjälpmedel #bildstöd #tydlighetochstruktur #delaktighet #tillgänglighet

Här är vår klippdocka som vi gemensamt med barnen klär på på samlingen innan vi går ut. Detta tillsammans med påklädningsschema (se inlägg nedan) gör barnen förberedda på vad de förväntas ha på sig och gör övergångarna smidigare #förskola #lpfö98 #kognitivtstöd #kognitivahjälpmedel #bildstöd #tydlighetochstruktur #delaktighet #tillgänglighet

Specialpedagogik i förskolan: bildstöd. Här visar vi exempel på olika sorters hjälpscheman/bildstöd. Som vi använder och har med oss i olika utmanande situationer tex utflykter, gympa, skogen osv. Dessa bildstöd har vi alltid lättillgängligt i ryggsäcken när vi är på språng.  Schema i olika former är ett sorts hjälpmedel som ska kompensera det man har svårt för tex se sammanhang, komma ihåg osv. (Kognitiva svårigheter)

Specialpedagogik i förskolan: bildstöd. Här visar vi exempel på olika sorters hjälpscheman/bildstöd. Som vi använder och har med oss i olika utmanande situationer tex utflykter, gympa, skogen osv. Dessa bildstöd har vi alltid lättillgängligt i ryggsäcken när vi är på språng. Schema i olika former är ett sorts hjälpmedel som ska kompensera det man har svårt för tex se sammanhang, komma ihåg osv. (Kognitiva svårigheter)

Specialpedagogik i förskolan: Vårt Babblarrum

Specialpedagogik i förskolan: Vårt Babblarrum

Pinterest
Search