Linneas årsbok _Lövträd-1_2

Swedish tree names

Linneas årsbok _Lövträd-1_2

Swedish tree names

Den nya affischen för Museum Lars Jonsson 2015 finns nu på museet. Jag har även gjort ett nytryck på Tätting-affischen från 2009, men bytt ut ett par arter och kallat den Vårfåglar.

Poster with winter birds - Lars Jonsson

Allemansrätten Code of Conduct

Allemansrätten Code of Conduct

Skogen i Skolans affisch om allemansrätten

Allemansrätten poster (see link for pdf)

Allemansrätten

Allemansrätten

Vattnets Kretslopp för Skolo

Vattnets Kretslopp för SkolorThe Water Cycle for Schools

Ekollon

Are you thinking of starting your own hydroponics garden? When it comes to DIY hydroponics, you can

Pinterest
Search