Peer Editing Classroom Freebies Too: Love this idea! Just change "writer" to "artist" for an art critique.

Peer Editing Classroom Freebies Too: Love this idea! Just change "writer" to "artist" for an art critique. -- This is a great activity to grab the students attention and allow them to use critical thinking by engaging in peer-collaboration.

When teaching your students to vary their sentence beginnings, use this list of 8 different ways to begin sentences. Give students a copy to keep in their Writing folders for reference!   Writer's Workshop, Sentence Fluency, Sentence Beginnings, Six Traits, 6 Traits

list of 8 different ways to begin sentences. Give students a copy to keep in their Writing folders for reference! Writer's Workshop, Sentence Fluency, Sentence Beginnings, Six Traits, 6 Traits

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Urbanization argumentative essay rubric ideas in essay;clear structure which. Rubric for the Assessment of the Argumentative Essay.

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Här är en lathund – hjälplista att använda när ni ska ge kamratbedömning. Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska leta efter i en text och därför är den här bra som stöd :) Lycka till …

Här är en lathund – hjälplista att använda när ni ska ge kamratbedömning. Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska leta efter i en text och därför är den här bra som stöd :) Lycka till …

Kilskrift: Growth mindset - posters

Kilskrift: Growth mindset - posters

Life Dance: Svensk grammatik 1

Life Dance: Svensk grammatik 1

Pinterest
Search