Have student wrinkle up the paper heart (not tearing it) and then try to flatten it out. Discuss how words or actions can harm a heart and take time to heal.... Good first week of school activity

Have student wrinkle up the paper heart (not tearing it) and then try to flatten it out. Discuss how words or actions can harm a heart and take time to heal. Good first week of school activity or for an anti-bullying activity.

The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Diktanalys vilka tankar får du? Tolka Intryck vad känner du? vad tä...

Diktanalys vilka tankar får du? Tolka Intryck vad känner du? vad tä...

Förutom att man kan ha en NPF-diagnos så uppfattar jag det som att man också är född med massor av egenskaper. Tänk er följande scenario: (obs massor av generaliseringar här nu, inget personligt!) …

Förutom att man kan ha en NPF-diagnos så uppfattar jag det som att man också är född med massor av egenskaper. Tänk er följande scenario: (obs massor av generaliseringar här nu, inget personligt!) …

Single sheet of paper = mini book.  Do it with scrapbook paper :)

Single-Paper Book: You just need single sheet of paper to make a mini-book. Use paper to get a bigger book, for a mini-book.

Pinterest
Search