Gray, fuzzy Lamb's Ears (Stachys byzantina) layer well with Showy Sedum.

Gray, fuzzy Lamb's Ears (Stachys byzantina) contrasting with corally red Autumn Joy Sedum

Anna Vattenkannas Trädgård: Blixtförälskad i en trädgård - Linda Broughman via Marion Andrews onto Gardening

Anna Vattenkannas Trädgård: Blixtförälskad i en trädgård - Linda Broughman via…

Utveckling och restaurering av vår gamla trädgård i Tyresö. Funderingar, bilder, referenser, tips och berättelser.

Utveckling och restaurering av vår gamla trädgård i Tyresö. Funderingar, bilder, referenser, tips och berättelser.

Boken Skuggväxter handlar om växter som trivs och frodas i skugga. En av tankarna med boken är att ingjuta hopp i var och en som har en trädgård med skuggpartier, och som kanske betraktar dessa partier som olösliga problem. Här visar sig istället skugga ge oanade möjligheter. © 2009 Författare Susanna Widlundh, Foto Jan Servin, ICA Bokförlag, Forma Publishing Group AB.

Skuggväxter

Boken Skuggväxter handlar om växter som trivs och frodas i skugga. En av tankarna med boken är att ingjuta hopp i var och en som har en trädgård med skuggpartier, och som kanske betraktar dessa partier som olösliga problem. Här visar sig istället skugga ge oanade möjligheter. © 2009 Författare Susanna Widlundh, Foto Jan Servin, ICA Bokförlag, Forma Publishing Group AB.

En skuggig rabatt med vitt och stora blå hostor. Hosta Big Daddy. In the shade

En skuggig rabatt med vitt och stora blå hostor. Hosta Big Daddy. In the shade

Lammöra (Stachyz byzantina). Sol. Marktäckare.

Lammöra (Stachyz byzantina). Sol. Marktäckare.

Perenna rötter - Växter Hosta kan odlas i skugga o som marktäckare

Perenna rötter - Växter Hosta kan odlas i skugga o som marktäckare

Boken Skuggväxter ger förslag på växter som passar i skuggiga lägen av trädgården.

Boken Skuggväxter ger förslag på växter som passar i skuggiga lägen av trädgården.

Pinterest
Search