Pinterest
репка картинки персонажей - Поиск в Google

репка картинки персонажей - Поиск в Google

Tips and encouragement for getting started with storytelling in kindergarten | Lavender's Blue Homeschool

One of the hallmarks of Waldorf-inspired kindergarten homeschooling is storytelling. With some basic information and a bit of practice you’ll start telling stories like a pro in no time.

Efter mångas begäran har vi tagit fram och fått licens på Elsa Beskows underbara bilder i flano, en saga som är älskad av flera generationer.

Efter mångas begäran har vi tagit fram och fått licens på Elsa Beskows underbara bilder i flano, en saga som är älskad av flera generationer.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Härlig upprepningsaga om Lisen som inte kan sova utan sina gosedjur. Tips! Denna…

Härlig upprepningsaga om Lisen som inte kan sova utan sina gosedjur. Tips! Denna…

Flerspråkighet med QR-koder | Pedagog Värmland

Flerspråkighet med QR-koder | Pedagog Värmland