Why are there 5 rings of the Olympic Games? Explore the continents of Olympic Games with FREE Printable

The Story of the Olympic Rings with Free Printable

Christmas: Roll-A-Story

Christmas: Roll-A-Story - Love this idea! I would have to modify and simplify for my kinder kiddos, but how fun!

The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Free 2018 Winter Olympics resource for grades 1-3. These pages are samples of the full units from Modern Olympics, Ancient Olympics and 2018 Pyeongchang, South Korea Research Unit!

Free 2018 Winter Olympics resource for grades 1-3. These pages are samples of the full units from Modern Olympics, Ancient Olympics and 2018 Pyeongchang, South Korea Research Unit!

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

Majema - Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online

Majema - Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online

Tree Seasons

This file is geared towards young children. Depicted are 4 trees with bare branches and labels for each season. Kids decorate each tree to show the correct season.

Från twitter, skollogoped Julia

Från twitter, skollogoped Julia

Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och vatten med solljus som energikälla.

Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och vatten med solljus som energikälla.

Pinterest
Search