Great trick for teaching how to make 10. Students use a highlighter to find the "10" and then circle the other number with a crayon. Brilliant!

I call these "baby number bonds" written under the greater number then paired with the other addend to make It really clarifies the "bridging to strategy for many kids.

FREE Christmas Math Puzzles

FREE Christmas Math Puzzles

How much fun would it be to practice math with puzzles? When I was a child – math wasn’t my strongest virtue – even after all the practice I had. I do recall n

De fyra räknesätten – Väggplanscher

De fyra räknesätten – Väggplanscher

School Stuff, Math, Om

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Jag brukar introducera ”Lilla Plus” enligt småstegsmetoden. Läs mer om småstegsmetoden HÄR. Här kommer ett arbetshäfte till de olika stegen/strategierna. Lilla Plus alla strategier (PDF…

Ma Lilla plus. introduktion, arbetsuppgifter, posters, m m


More ideas
Pinterest
Search