Dåligt och ibland ingen hjälp alls när barn förs bort | Ann-Mari's Blogg

Dåligt och ibland ingen hjälp alls när barn förs bort

Dåligt och ibland ingen hjälp alls när barn förs bort | Ann-Mari's Blogg

En allt annan än en vit fridfull jul

En allt annan än en vit fridfull jul

Do partially or fully nude models in advertisements help in the sale of products or brands? No, they do not is the flat conclusion of an analysis of nearly 80 advertising studies.“We found that people remember ads with sexual appeals more than those.

Feminist kritiserar öppet F! för deras intolerans & hat | Ann-Mari's Blogg

Feminist kritiserar öppet F! för deras intolerans & hat

Feminist kritiserar öppet F!

SvD naiva angående sexbrott mot barn

SvD naiva angående sexbrott mot barn

Children

Göta Hovrätt ser det förgiftade barnets behov av sin pappa

Göta Hovrätt ser det förgiftade barnets behov av sin pappa

Children

2013

2013

Children, Feminism

Dagens Juridik tar idag upp en dom från Hovrätten för Nedre Norrland. Konflikten är "anmärkningsvärd" men ingen av föräldrarna framstår som mer lämplig än den andra. Tingsrätten ansåg dock att dera...

Äntligen ser hovrätten samarbetsviljan som starkare än kontinuitetsprincipen !

Dagens Juridik tar idag upp en dom från Hovrätten för Nedre Norrland. Konflikten är "anmärkningsvärd" men ingen av föräldrarna framstår som mer lämplig än den andra. Tingsrätten ansåg dock att dera...

Tingsrätten: Han får skylla sig själv!

Tingsrätten: Han får skylla sig själv!

Feminism

Kvinna slipper skadestånd & fängelse för sex m 13-åring

Kvinna slipper skadestånd & fängelse för sex m 13-åring

Illinois Social Media Law: Unequal Justice: UK Favouring Over Non-Mu.

Dagens Juridik skriver om en mycket viktig dom som hovrätten har fastställt. Domen handlar om gemensam vårdnad och föräldrar med samarbetssvårigheter. Vad som jag tycker är särskilt intressant är d...

Viktigt att pappa är närvarande och delaktig enl dom från hovrätten

Dagens Juridik skriver om en mycket viktig dom som hovrätten har fastställt. Domen handlar om gemensam vårdnad och föräldrar med samarbetssvårigheter. Vad som jag tycker är särskilt intressant är d...

Pinterest
Search