Visby Kapitelhusgården/ photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Visby Kapitelhusgården/ photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Kinderkleding, photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Young spinner, photo by Merry Folk

Battle of Visby photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Battle of Visby photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Visby Stora Torget: avslutningskvällen. photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Visby Stora Torget: avslutningskvällen. photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Parade in Visby photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

photo by Merry Folk

Inspiratie uit de eigen garderobe, photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Inspiratie uit de eigen garderobe, photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

... omdat we in de vakantie hier uit eten gaan..., photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

... omdat we in de vakantie hier uit eten gaan..., photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Een hele week feest: http://www.medeltidsveckan.se/ foto: Merry Folk

Een hele week feest: http://www.medeltidsveckan.se/ foto: Merry Folk

Kapitelhusgården,  photo and copyrights by Merry Folk, Medeltidsveckan

See also my new boards about Castle and Cathedral! Kapitelhusgården, photo and copyrights by Merry Folk, Medeltidsveckan

photo by Merry Folk Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

During the annual medieval week in Gotland, Sweden

... omdat je zo ook op een terrasje kunt zitten..., photo: Merry Folk #Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

... omdat je zo ook op een terrasje kunt zitten..., photo: Merry Folk #Medeltidsveckan http://www.medeltidsveckan.se/

Pinterest
Search