Klockdomino 2 | Emma

New York loft of artist and sculptor Michele Oka Doner.

Tänk på ett tal

Samband och förändring – Tänk på ett tal!

Läsuppgifter 2

Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100)

MA Dubbelt 0-20

Inlägg om Addition (Lilla Plus) på Montessoriinspirerad matematik

aLP4

Introduktion av addition i talområdet

Mariaslekrum - Uppdragskort

Mariaslekrum - Uppdragskort

MA Räknesagor. Läs, fundera, spå, rita och skriv på mattespråket

MA Räknesagor. Läs, fundera, spå, rita och skriv på mattespråket

aLM1

Introduktion av subtraktion i talområdet 0-10

Pinterest
Search