Pinterest
Writing center word strips, this is such a fabulous idea! No more, "Teacher, how do you spell..." all afternoon. A little bit of a crutch, so they would have to eventually be weened off.

Will make & start teaching her how to use it. Writing center word strips, this is such a fabulous idea! No more, "Teacher, how do you spell." all afternoon. A little bit of a crutch, so they would have to eventually be weened off.

Det här är egentligen ett mastigt Material på engelska, men när jag såg bilden fick jag en idé. Om eleverna har var sin skrivbok (gärna med bokstäverna i), när de frågar om hur ett ord stavas skriver de upp ordet i sin egen ordbok. Nästa gång kollar de i sin bok innan de frågar. De får makt över sin inlärning, extra övning, bekräftelse och svar på frågan!

Interactive Spelling Dictionaries & Spelling Styles Freebie

Story organizer

A MILLION Thanks....

Week 4 Draw what happens in the story. Technically a reading comprehension worksheet but SO GREAT for helping young kids understand the elements of a scene. Using it in my grade drama class next week.

Beginner's Writing Storyboard

Here's a story plan that includes a picture mat with picture tiles for your budding writers. They can use them for oral exercises, writing or for d.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.