Checklista för en språkutvecklande lektion - YouTube

Checklista för en språkutvecklande lektion - YouTube

Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling! För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt:  board…

Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling! För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt: board…

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever - Skolverket

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever - Skolverket

Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nyanlända elever. Resurser, information och nyheter som rör utbildning för nyanlända elever inom grundskola och språkintroduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholms universitet

Nyanlända elever. Resurser, information och nyheter som rör utbildning för nyanlända elever inom grundskola och språkintroduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholms universitet

Att undervisa nyanlända - Anna Kaya. Ny i svenska skolan: Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk?

Att undervisa nyanlända - Anna Kaya. Ny i svenska skolan: Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk?

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Slöjd och nyanlända elever

Slöjd och nyanlända elever

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling! För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt:  board…

Appar för språkutveckling med nyanlända

Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling! För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt: board…

Studiehandledning på elevernas modersmål!!  En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Studiehandledning på elevernas modersmål!! En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång

Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång

Nyanländas lärande. Skolverket. (Swedish)

Nyanländas lärande. Skolverket. (Swedish)

Skolverkets allmänna råd med kommentarer Utbildning för nyanlända elever

Skolverkets allmänna råd med kommentarer Utbildning för nyanlända elever

En bra början - - mottagande och introduktion av nyanlända elever

En bra början - - mottagande och introduktion av nyanlända elever

Pinterest
Search