Litteratur och artiklar om nyanlända elevers lärande

21 Pins1 Följare
Checklista för en språkutvecklande lektion - YouTube

Checklista för en språkutvecklande lektion - YouTube

Ny i svenska skolan: Quick fix till språkutvecklande undervisning

Ny i svenska skolan: Quick fix till språkutvecklande undervisning

Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling! För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt:  board…

Appar för språkutveckling med nyanlända

Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling! För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt: board…

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever - Skolverket

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever - Skolverket

Nyanlända elever. Resurser, information och nyheter som rör utbildning för nyanlända elever inom grundskola och språkintroduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholms universitet

Nyanlända elever. Resurser, information och nyheter som rör utbildning för nyanlända elever inom grundskola och språkintroduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholms universitet

Att undervisa nyanlända - Anna Kaya. Ny i svenska skolan: Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk?

Att undervisa nyanlända - Anna Kaya. Ny i svenska skolan: Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk?

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Slöjd och nyanlända elever

Slöjd och nyanlända elever

Nyanländas lärande. Skolverket. (Swedish)

Nyanländas lärande. Skolverket. (Swedish)


Fler idéer
Skolverkets allmänna råd med kommentarer Utbildning för nyanlända elever

Skolverkets allmänna råd med kommentarer Utbildning för nyanlända elever

Att undervisa nyanlända - Anna Kaya. Ny i svenska skolan: Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk?

Att undervisa nyanlända - Anna Kaya. Ny i svenska skolan: Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk?

Nyanlända elever. Resurser, information och nyheter som rör utbildning för nyanlända elever inom grundskola och språkintroduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholms universitet

Nyanlända elever. Resurser, information och nyheter som rör utbildning för nyanlända elever inom grundskola och språkintroduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholms universitet

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Följande allmänna råd med kommentarer gäller utbildning för nyanlända elever. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Följande allmänna råd med kommentarer gäller utbildning för nyanlända elever. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig.

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig.

Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling! För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt:  board…

Appar för språkutveckling med nyanlända

Här kommer några exempel på appar som vi använder med nyanlända elever i deras språkutveckling! För fler tips på appar kan du se mina boards på Pinterest, dessa uppdaterar jag kontinuerligt: board…

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Slöjd och nyanlända elever

Slöjd och nyanlända elever

Varför sekvensbilder? (Inlägget finns också på Lärarnas Riksförbund då jag bloggar som #ämnesspanare för LR) Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är a…

Språkutveckling med sekvensbilder

Varför sekvensbilder? (Inlägget finns också på Lärarnas Riksförbund då jag bloggar som #ämnesspanare för LR) Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är a…

Nyanlända elever i mitt klassrum

Nyanlända elever i mitt klassrum

Pinterest
Sök