Phone app spinner for the classroom! How cool!

An app you can use to make a spinner. Use it to call on kids. Tonya's Treats for Teachers: Decide Now App~a Bright Ideas for your classroom personal spinner for the classroom.

Fun (and free!) countdown timers for the classroom! Read this blog post on Corkboard Connections to find out where to download these timers and more and some tips for using them in the classroom.

Fun Countdown Timers for the Classroom

Corkboard Connections: Fun Countdown Timers for the Classroom. Not an app, but online timers that may be used on a Smartboard.

I Widgit Go SE kan man skapa upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans. I Widgit Go har man också möjlighet att skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor. 10 exempel på upplägg ingår. HELA symbolbasen Widgitsymboler med 12000 symboler på svenska ingår. Upplägg kan både skapas och användas utan tillgång till Internet.

I Widgit Go SE kan man skapa upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans. I Widgit Go har man också möjlighet att skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor. 10 exempel på upplägg ingår. HELA symbolbasen Widgitsymboler med 12000 symboler på svenska ingår. Upplägg kan både skapas och användas utan tillgång till Internet.

Timstock - Verktyg för visuell tidsnedräkning

Timstock - Verktyg för visuell tidsnedräkning

Animoto Video Maker - Skapa bildspel på en minut

Animoto Video Maker Turn your camera roll into beautiful, pro-quality videos. Choose your music, photos, and clips and share amazing videos with your family and friends.

Popplet: Skapa tankekartor

There's a special app for that – Part 5 Mind Mapping Apps for Students with Learning Disabilities - Educational Consulting

ScratchJr - programmera och skapa interaktiva berättelser

ScratchJr' van MIT Media Lab, Tufts University, and Playful Invention Company

Logopeden i skolan beskriver: Appen TextGrabber - ta kort på en text och få den översatt på direkten

TextGrabber + Translator - Mobile OCR Technology with Instant Translation

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling - årskurs 1-3 - YouTube

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling - årskurs 1-3 - YouTube

Träna minnet med den här appen. Länk till ITunes: https://itunes.apple.com/se/app/monster-hunt-the-memory-game/id510490133?mt=8

Träna minnet med den här appen. Länk till ITunes: https://itunes.apple.com/se/app/monster-hunt-the-memory-game/id510490133?mt=8

Pinterest
Search