Awesome strategy where students use cards to indicate how they are progressing through the independent practice. This allows the teacher to intervene when necessary and gauge student's understanding of concepts.

Stoplight Independent Practice

Self-assessment strategy: students use cards to indicate how they are progressing through independent practice. This allows the teacher to intervene when necessary and gauge students' understanding of concepts.

Assessment for Learning - Ecole Elmwood School

Could use with examples of spatial awareness, or written BTEC work

Checklista för en språkutvecklande lektion - YouTube

Checklista för en språkutvecklande lektion - YouTube

Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar. Trots att det kan kännas som att detta tar tid från v…

3 motivation methods everyone uses (that are totally ineffective)

Dylan Wiliams presentationer.

The Classroom Experiment I love how it shows the process of implementing best practices and the results after time has passed.

Strukturer inom Kooperativt Lärande är placerade inom vissa lärprocessdomäner för att kunna identifiera vad övningen främst utvecklar för förmågor hos deltagarna. På engelska kallas dessa; Team-bui…

Strukturer inom Kooperativt Lärande är placerade inom vissa lärprocessdomäner för att kunna identifiera vad övningen främst utvecklar för förmågor hos deltagarna. På engelska kallas dessa; Team-bui…

Jag kan ... årskurs 1–3

Jag kan ... årskurs 1–3

Pinterest
Search