I love this activity, easy & affordable for parents and so much fun and educational for toddlers.

Cardboard Beads Threading Activity for Toddlers

Cardboard Beads Threading Activity for Toddlers - I love this activity, easy & affordable for parents and so much fun and educational for toddlers.

Babblarna stapel-leksak av målade pappersrullar och en hushållsrulle-hållare.

Babblarna stapel-leksak av målade pappersrullar och en hushållsrulle-hållare.

Barn, Communication, Music, Shed

Kids Playing, Preschool, Kids Corner, Craft Ideas, Barn, Yule, Communication, Music, Kid Garden

Matte, Plastic Bottle Art, Preschool Themes, Dexter, Christmas Diy, Experiment, Colours, Upcycling, Dexter Cattle

Barn, Reggio, Experiment, Creative, Shed

Barns, Preschool, Belle, School, Kid Garden, Barn, Kindergarten, Preschools, Sheds

Vi jobbar mycket med språklådor, där utgår vi ofta från en saga eller bok och bygger upp berättelsen med konkreta föremål. Konkreta föremål ökar intresset och ger större möjlighet att hålla fokus. Det är också lättare att förstå och ta till sig innehållet. Vi ser att dessa lådor stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. #förskola #lpfö98 #utvecklingochlärande #kommunikation #språkutveckling #språklåda #babblarna #tydliggörandepedagogik#hållafokus #tillgänglighet#delaktighet

Vi jobbar mycket med språklådor, där utgår vi ofta från en saga eller bok och bygger upp berättelsen med konkreta föremål. Konkreta föremål ökar intresset och ger större möjlighet att hålla fokus. Det är också lättare att förstå och ta till sig innehållet. Vi ser att dessa lådor stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. #förskola #lpfö98 #utvecklingochlärande #kommunikation #språkutveckling #språklåda #babblarna #tydliggörandepedagogik#hållafokus #tillgänglighet#delaktighet

Matte, Preschool Ideas, Sweden, Barn, Communication, Shed

Specialpedagogik i förskolan: Vårt Babblarrum

Specialpedagogik i förskolan: Vårt Babblarrum

Pinterest
Search