Pinterest
The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

a great example of documenting student work on a specific project to display in the classroom so that children can share their work with their families, classroom, and reflect back on their creative experience

Still life documentation- hang the actual item and not a photo of what you have drawn

Reggio way of documentation

Great way to display documentation at Breakwater School Preschool -'Documentation of artwork fall 2008 by Rachel Elizabeth Bingham'

En utmärkt nybörjarguide för dig som är nyfiken på det flippade klassrummet och som vill ha lite hjälp att starta, skapad av Karin Brånebäck. Karin Brånebäck är en av pionjärerna att använda det flippade klassrummet i Sverige.

En utmärkt nybörjarguide för dig som är nyfiken på det flippade klassrummet och som vill ha lite hjälp att starta, skapad av Karin Brånebäck. Karin Brånebäck är en av pionjärerna att använda det flippade klassrummet i Sverige.

As part of the Quality Improvement Plan, the team at Steel St have worked together to develop an attractive foyer which will be welcoming but also informative. simple and effective. Design can be a...

As part of the Quality Improvement Plan, the team at Steel St have worked together to develop an attractive foyer which will be welcoming but also informative. simple and effective.

Gör detta fast med sommarminnet? berätta och mål din upplevelse, ha med ett kort på barnet från samlingen där barnet presenterar minnet.

I like this idea for FDK to draw picture of self, put a photo of themselves and then work at the literacy centre printing something about themselves. the studio: the annual art show

The Three Elements of the Documentation Process– Moving beyond Display to Interpretation | Technology Rich Inquiry Based Research

The Three Elements of the Documentation Process – Moving beyond Display to Interpretation

Observation, documentation-make learning visible, interpretstion The Three Elements of the Documentation Process– Moving beyond Display to Interpretation

Intentional Teaching made visible

Intentional Teaching made visible. Would be interesting to have a "map" of their main topic on the wall as a way of documentation.