Daily 5 or centers rainbow tracker freebie- kids color in a row for each center/station they complete! FREE

Daily 5 or centers rainbow tracker freebie- kids color in a row for each center/station they complete!

Ideas for organizing classroom visuals for students with autism.  More at http://www.autismclassroomnews.com

Five Ways to Store Autism Visuals

Daily five

Daily 5 Check In Sheet (instead of the paper chart use the incentive charts and laminate and let students mark my their name with dry erase markers). I like this idea for keeping track of who's been to what centers.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Fem olika roller när man ska lära https://twitter.com/opedagogen/statuses/424526890171641856 . Projektet En läsande klass har startats av författaren Martin Widmark. Lässtrategierna bygger på teorier från boken "Att undervisa i läsförståelse" skriven av Barbro Westerlund. Läs mer om dessa roller http://www.svt.se/nyheter/sverige/detektiven-hjalper-elever-att-forsta-vad-de-laser http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse

Marie Andersson on

Fem olika roller när man ska lära https://twitter.com/opedagogen/statuses/424526890171641856 . Projektet En läsande klass har startats av författaren Martin Widmark. Lässtrategierna bygger på teorier från boken "Att undervisa i läsförståelse" skriven av Barbro Westerlund. Läs mer om dessa roller http://www.svt.se/nyheter/sverige/detektiven-hjalper-elever-att-forsta-vad-de-laser http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse

formative assessment

Self Evaluation + Exit Ticket. Have students put a sticky note on this board as an exit ticket and have them put it in the corresponding color as a self evaluation for understanding the material.

kass till vass | Hammarbyskolan

kass till vass | Hammarbyskolan

De fem förmågorna - Analysförmåga

Bildresultat för the big five förmågor

En Föreläsning om Google Docs och formativ bedömning, av Camilla Lindskoug

En Föreläsning om Google Docs och formativ bedömning, av Camilla Lindskoug

Formativ bedömning - mallar att arbeta efter!

Formativ bedömning - mallar att arbeta efter! (IKT-skafferiet)

Formativ bedömning - mallar att arbeta efter!

Rätt feedback till eleven, formativ bedömning. Visa för eleven vad målet med undervisningen är och hjälp eleven att nå målet

Rätt feedback till eleven, formativ bedömning. Visa för eleven vad målet med undervisningen är och hjälp eleven att nå målet

Twitter / mikael_parknas: 3 snabba tips från John Hattie ...

Mikael Parknäs on

Twitter / mikael_parknas: 3 snabba tips från John Hattie ...

Pinterest
Search