Daily 5 or centers rainbow tracker freebie- kids color in a row for each center/station they complete! FREE

Daily 5 or centers rainbow tracker freebie- kids color in a row for each center/station they complete!

Ideas for organizing classroom visuals for students with autism.  More at http://www.autismclassroomnews.com

Five Ways to Store Autism Visuals

Autism Classroom News: Five Ways to Store Autism Visuals - Shoe holders, jewelry holders, baby food or pudding containers, ziploc bags, etc.

Daily five

Daily 5 Check In Sheet (instead of the paper chart use the incentive charts and laminate and let students mark my their name with dry erase markers). I like this idea for keeping track of who's been to what centers.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Fem olika roller när man ska lära https://twitter.com/opedagogen/statuses/424526890171641856 . Projektet En läsande klass har startats av författaren Martin Widmark. Lässtrategierna bygger på teorier från boken "Att undervisa i läsförståelse" skriven av Barbro Westerlund. Läs mer om dessa roller http://www.svt.se/nyheter/sverige/detektiven-hjalper-elever-att-forsta-vad-de-laser http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse

Marie Andersson on

Fem olika roller när man ska lära https://twitter.com/opedagogen/statuses/424526890171641856 . Projektet En läsande klass har startats av författaren Martin Widmark. Lässtrategierna bygger på teorier från boken "Att undervisa i läsförståelse" skriven av Barbro Westerlund. Läs mer om dessa roller http://www.svt.se/nyheter/sverige/detektiven-hjalper-elever-att-forsta-vad-de-laser http://www.ur.se/Produkter/170446-UR-Samtiden-Grav-sprakstorning-Att-undervisa-i-lasforstaelse

formative assessment

Self Evaluation + Exit Ticket. Have students put a sticky note on this board as an exit ticket and have them put it in the corresponding color as a self evaluation for understanding the material.

kass till vass | Hammarbyskolan

Hur långt har jag kommit i min förmåga att t ex ge respons?

kass till vass | Hammarbyskolan

kass till vass | Hammarbyskolan


More ideas
Pinterest
Search