Högarör - bronsåldersgrav.  På Sternö finns Blekinges största gravröse.  Under bronsåldern (1500-500 f Kr) infördes i Sverige bruket att kasta jord eller sten över de döda. I början av bronsåldern jordades de avlidna i en urholkad trädsam utan att brännas, men i slutet av perioden blev det sed att bränna de döda. Askan placerades i en lerurna, som sedan täcktes med sten eller jord.

Högarör - bronsåldersgrav. På Sternö finns Blekinges största gravröse. Under bronsåldern (1500-500 f Kr) infördes i Sverige bruket att kasta jord eller sten över de döda. I början av bronsåldern jordades de avlidna i en urholkad trädsam utan att brännas, men i slutet av perioden blev det sed att bränna de döda. Askan placerades i en lerurna, som sedan täcktes med sten eller jord.

Karlskrona Tunneln kolorerat vykort fr 1902 på Tradera.com - Vykort och

Karlskrona Tunneln kolorerat vykort fr 1902 på Tradera.com - Vykort och

Kyrkhult, Karl Jönssons villa, Holjevägen. Huset byggdes 1907

Kyrkhult, Karl Jönssons villa, Holjevägen. Huset byggdes 1907

maskin

maskin

Efter två år håller nu EU-projektet Upplevelser runt Mörrumsån och Åsnen på att avslutas.     - Vi har lagt en grund att stå på. Nu återstår det för de olika turistaktörerna att ta vid, säger projektledaren Kjell Andersson.

Ror EU-projekt i hamn - Blekinge Läns Tidning

Höga rör : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Höga rör : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sternö stenbrott

Sternö stenbrott

Folkets Park eller som det förr kallades, "Mörrums Tivoli", byggdes omkring 1900 av grosshandlare Sven Mattson. Mörrums Folkets Hus förening bildades 1907 och hyrde redan sommaren därpå "Mörrums Tivoli" för att där driva sin verksamhet. I slutet av 1908 inköpte föreningen, genom avbetalning hela parkområdet för 15 000 kronor. Inom området fanns då restaurangbyggnad, dansbana och teaterscen, båtgunga, kägelbana och skjutbana samt biljard. 1911 installerades elektriskt ljus i Folkets Hus.

Folkets Park eller som det förr kallades, "Mörrums Tivoli", byggdes omkring 1900 av grosshandlare Sven Mattson. Mörrums Folkets Hus förening bildades 1907 och hyrde redan sommaren därpå "Mörrums Tivoli" för att där driva sin verksamhet. I slutet av 1908 inköpte föreningen, genom avbetalning hela parkområdet för 15 000 kronor. Inom området fanns då restaurangbyggnad, dansbana och teaterscen, båtgunga, kägelbana och skjutbana samt biljard. 1911 installerades elektriskt ljus i Folkets Hus.

Folkets Park eller som det förr kallades, "Mörrums Tivoli", byggdes omkring 1900 av grosshandlare Sven Mattson. Mörrums Folkets Hus förening bildades 1907 och hyrde redan sommaren därpå "Mörrums Tivoli" för att där driva sin verksamhet. I slutet av 1908 inköpte föreningen, genom avbetalning hela parkområdet för 15 000 kronor. Inom området fanns då restaurangbyggnad, dansbana och teaterscen, båtgunga, kägelbana och skjutbana samt biljard. 1911 installerades elektriskt ljus i Folkets Hus.

Folkets Park eller som det förr kallades, "Mörrums Tivoli", byggdes omkring 1900 av grosshandlare Sven Mattson. Mörrums Folkets Hus förening bildades 1907 och hyrde redan sommaren därpå "Mörrums Tivoli" för att där driva sin verksamhet. I slutet av 1908 inköpte föreningen, genom avbetalning hela parkområdet för 15 000 kronor. Inom området fanns då restaurangbyggnad, dansbana och teaterscen, båtgunga, kägelbana och skjutbana samt biljard. 1911 installerades elektriskt ljus i Folkets Hus.

Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma. Ebbamåla Bruk.

Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma. Ebbamåla Bruk.

Pinterest
Search