NIHONTO - 日本刀 - THE JAPANESE SWORD

111 Pins2 Followers
Nihonto - Awa Kaifu Ujiyoshi 阿波海部氏吉 -  1532-1555 (天文 Tenbun) - 55372  - ...

Nihonto - Awa Kaifu Ujiyoshi 阿波海部氏吉 - 1532-1555 (天文 Tenbun) - 55372 - ...

Nihonto - Musashi Kaneshige 武蔵兼重 - 1644-1648 (正保 Shoho) - 5307 - Wakizas...

Nihonto - Musashi Kaneshige 武蔵兼重 - 1644-1648 (正保 Shoho) - 5307 - Wakizas...

Nihonto - Mutsu Kunisada  陸奥國定 - 1673-1681 (延宝 延寳 Enpo) - 52909 - Wakiza...

Nihonto - Mutsu Kunisada 陸奥國定 - 1673-1681 (延宝 延寳 Enpo) - 52909 - Wakiza...

Nihonto - Musashi Shitahara Toshinaga 武蔵下原利長 - 1736-1741 (元文 Genbun) - 9...

Nihonto - Musashi Shitahara Toshinaga 武蔵下原利長 - 1736-1741 (元文 Genbun) - 9...

Nihonto - Echizen Shimosaka 越前下坂 - 1661-1673 (寛文 Kanbun) - 299966 - Waki...

Nihonto - Echizen Shimosaka 越前下坂 - 1661-1673 (寛文 Kanbun) - 299966 - Waki...

Nihonto - Chikugo Yoshikuni 筑後吉國 - 1615-1624 (元和 Genna) - 53723 - Katana...

Nihonto - Chikugo Yoshikuni 筑後吉國 - 1615-1624 (元和 Genna) - 53723 - Katana...

Nihonto - Bitchu Mizuta Kunishige 備中水田國重 - 1624-1644 (寛永 Kanei) - 32013 ...

Nihonto - Bitchu Mizuta Kunishige 備中水田國重 - 1624-1644 (寛永 Kanei) - 32013 ...

Nihonto - Bungo Takada Kunimune 豊後高田國宗 - 1390-1392 (明徳 Meitoku) -  20114...

Nihonto - Bungo Takada Kunimune 豊後高田國宗 - 1390-1392 (明徳 Meitoku) - 20114...

Nihonto - Yamato Kanabo Masazane 大和金房正真 - 1532-1555 (天文 Tenbun) - 24334 ...

Nihonto - Yamato Kanabo Masazane 大和金房正真 - 1532-1555 (天文 Tenbun) - 24334 ...

Nihonto - Chikuzen Kongobyoe Moritaka 筑前金剛兵衛盛高 - 1394-1428 (應永 Oei) - 30...

Nihonto - Chikuzen Kongobyoe Moritaka 筑前金剛兵衛盛高 - 1394-1428 (應永 Oei) - 30...

Nihonto - Bizen Kozori Norimitsu  備前小反法光 - 1504-1521 (永正 Eisho) - 223519...

Nihonto - Bizen Kozori Norimitsu 備前小反法光 - 1504-1521 (永正 Eisho) - 223519...

Nihonto - Mutsu Aizu Kanesada 陸奥会津兼定 - 1716-1736 (享保 Kyoho) - 43212 - Ka...

Nihonto - Mutsu Aizu Kanesada 陸奥会津兼定 - 1716-1736 (享保 Kyoho) - 43212 - Ka...

Nihonto - Settsu Sukemune 攝津助宗 - 1688-1704 (元禄 Genroku) - 19656 - Wakiza...

Nihonto - Settsu Sukemune 攝津助宗 - 1688-1704 (元禄 Genroku) - 19656 - Wakiza...

Nihonto - Mino Ujinobu 美濃氏宣 - 1573-1592 (天正 Tensho) - 82023 - Wakizashi ...

Nihonto - Mino Ujinobu 美濃氏宣 - 1573-1592 (天正 Tensho) - 82023 - Wakizashi ...

Nihonto - Mino 美濃 - 1573-1592 (天正 Tensho) - 16210 - Wakizashi - Sword

Nihonto - Mino 美濃 - 1573-1592 (天正 Tensho) - 16210 - Wakizashi - Sword

Nihonto -  Musashi Shitahara 武蔵下原  - Shinto 1596-1781 - 9047 - Katana - ...

Nihonto - Musashi Shitahara 武蔵下原 - Shinto 1596-1781 - 9047 - Katana - ...

Pinterest
Search