NIHONTO - 日本刀 - THE JAPANESE SWORD

210 Pins2 Followers
Nihonto - Suruga Shimada Hirosuke 駿河嶋田廣助 - 1673-1681 (延宝 Enpo) - 78221 -...

Nihonto - Suruga Shimada Hirosuke 駿河嶋田廣助 - 1673-1681 (延宝 Enpo) - 78221 -...

Nihonto - Yamato Kanabo 大和金房 - 1504-1521 (永正 Eisho)  - 41079 - Naginata ...

Nihonto - Yamato Kanabo 大和金房 - 1504-1521 (永正 Eisho) - 41079 - Naginata ...

Nihonto - Bizen Osafune Sukesada 備前長船祐定 - 1532-1555 (天文 Tenbun) - 23219 ...

Nihonto - Bizen Osafune Sukesada 備前長船祐定 - 1532-1555 (天文 Tenbun) - 23219 ...

Nihonto - Bizen Yoshitaka 備前義隆 - 1868-1912 (明治 Meiji) - 99586 - Knife - 刀

Nihonto - Bizen Yoshitaka 備前義隆 - 1868-1912 (明治 Meiji) - 99586 - Knife - 刀

Nihonto - Bizen Osafune  Morimitsu 備前長船守光  - 1460-1466 (寛正 Kansho) - 373...

Nihonto - Bizen Osafune Morimitsu 備前長船守光 - 1460-1466 (寛正 Kansho) - 373...

Nihonto - Awa Kaifu 阿波海部 - 1781-1876 (Shin-shinto 新々刀) - 4895 - Tanto - ...

Nihonto - Awa Kaifu 阿波海部 - 1781-1876 (Shin-shinto 新々刀) - 4895 - Tanto - ...

Nihonto - Satsuma Naminohira Yasuyuki 薩摩波平安行 - 1661-1673 (寛文 Kanbun) - 5...

Nihonto - Satsuma Naminohira Yasuyuki 薩摩波平安行 - 1661-1673 (寛文 Kanbun) - 5...

Nihonto - Chikuzen Nobukuni Yoshikane 筑前信國吉包 - 1673-1681 (延宝 Enpo) - 175...

Nihonto - Chikuzen Nobukuni Yoshikane 筑前信國吉包 - 1673-1681 (延宝 Enpo) - 175...

Nihonto - Yamato 大和 - Hosho 保昌 - Kamakura 鎌倉 - Muromachi 室町 - 280409 - K...

Nihonto - Yamato 大和 - Hosho 保昌 - Kamakura 鎌倉 - Muromachi 室町 - 280409 - K...

Nihonto - Chikuzen Sa 筑前左 - 1334-1338 (建武 Kenmu) - 304915 - Wakizashi - ...

Nihonto - Chikuzen Sa 筑前左 - 1334-1338 (建武 Kenmu) - 304915 - Wakizashi - ...

Nihonto - Mino Seki Kanenobu 美濃関兼宣 - 1469-1487 (文明 Bunmei) - 31902 - Wak...

Nihonto - Mino Seki Kanenobu 美濃関兼宣 - 1469-1487 (文明 Bunmei) - 31902 - Wak...

Nihonto - Mihara 三原 - Muromachi 室町 (1333-1573) - 37045 - Wakizashi - Swo...

Nihonto - Mihara 三原 - Muromachi 室町 (1333-1573) - 37045 - Wakizashi - Swo...

Nihonto - Bungo Kunitoshi 豊後國俊 - 1532-1555 (天文 Tenbun) -  312905  - Tant...

Nihonto - Bungo Kunitoshi 豊後國俊 - 1532-1555 (天文 Tenbun) - 312905 - Tant...

Nihonto - Suruga Shimada Sukemune 駿河嶋田助宗 - 1532-1555 (天文 Tenbun) - 31515...

Nihonto - Suruga Shimada Sukemune 駿河嶋田助宗 - 1532-1555 (天文 Tenbun) - 31515...

Nihonto - Yamashiro Mishina Kinmichi 山城三品金道 - 1716-1736 (享保 Kyoho) - 615...

Nihonto - Yamashiro Mishina Kinmichi 山城三品金道 - 1716-1736 (享保 Kyoho) - 615...

Nihonto - Yamashiro Mishina Kinmichi 山城三品金道 - 1751-1764 (宝暦 Horeki) - 12...

Nihonto - Yamashiro Mishina Kinmichi 山城三品金道 - 1751-1764 (宝暦 Horeki) - 12...

Pinterest
Search