Pinterest
ÅRSTIDERNA på ett träd.

Season Tree Project

Season Tree Project The changing of the seasons are a great activity theme for a classroom, group or home crafting session. Need fantastic tips and hints on arts and crafts?

Kroppen

Great idea for grade human body unit - Actual Project Life Science Anatomy Human Body Organ Systems Foldable

Djur klicka på länken för fler

Djur klicka på länken för fler

Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och vatten med solljus som energikälla.

Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och vatten med solljus som energikälla.