Colored "Glass" Fill small balloons with water & food coloring then pop the balloon once frozen. Then take them outside in the snow.

colored ice glass-fill balloons with water, food coloring, freeze-break balloon and use to keep drinks cold in a cooler, or let the kids play with colored ice on a hot summer day.

Mini Craft, Matte, Kid Crafts, Activities, Documentary, Toddler Crafts, Crafts Toddlers, Activities For Kids, Baby Crafts

Mini Craft, Preschool Themes, Manual, Barn, Crafts, Brunettes, Communication, Creative, Textbook

Barn, Om, Music, Shed

Dexter, Preschool, Advent Calendar, Dexter Cattle, Kid Garden, Kindergarten, Preschools, Kindergarten Center Signs, Pre K

Ytterligare en språklåda som bygger på Babblarböckerna. Förutom språkljuden så tränar den här mycket lägesord, på, under, i osv. Vi har en pekpratskarta som stöd för kommunikationen även till denna bok som barnen har tillgång till för att kunna följa med, svara på frågor och återberätta efteråt #förskola #lpfö98 #utvecklingochlärande #motivation #tillgänglighet #babba #babblarna #konkretmaterial #språklåda #språkutveckling #matematik #lägesord #pekprat#visuelltstöd #akk #delaktighet

Ytterligare en språklåda som bygger på Babblarböckerna. Förutom språkljuden så tränar den här mycket lägesord, på, under, i osv. Vi har en pekpratskarta som stöd för kommunikationen även till denna bok som barnen har tillgång till för att kunna följa med, svara på frågor och återberätta efteråt #förskola #lpfö98 #utvecklingochlärande #motivation #tillgänglighet #babba #babblarna #konkretmaterial #språklåda #språkutveckling #matematik #lägesord #pekprat#visuelltstöd #akk #delaktighet

Barns, Preschool, Belle, School, Kid Garden, Barn, Kindergarten, Preschools, Sheds

Barns, Kid Activities, Classroom Ideas, Preschool, Toddlers, Communication, Music, Kids, Activities For Children

Dadda undrar om barnen kunde hitta löv som liknade Dadda.

Dadda undrar om barnen kunde hitta löv som liknade Dadda.

Vi jobbar mycket med språklådor, där utgår vi ofta från en saga eller bok och bygger upp berättelsen med konkreta föremål. Konkreta föremål ökar intresset och ger större möjlighet att hålla fokus. Det är också lättare att förstå och ta till sig innehållet. Vi ser att dessa lådor stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. #förskola #lpfö98 #utvecklingochlärande #kommunikation #språkutveckling #språklåda #babblarna #tydliggörandepedagogik#hållafokus #tillgänglighet#delaktighet

Vi jobbar mycket med språklådor, där utgår vi ofta från en saga eller bok och bygger upp berättelsen med konkreta föremål. Konkreta föremål ökar intresset och ger större möjlighet att hålla fokus. Det är också lättare att förstå och ta till sig innehållet. Vi ser att dessa lådor stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. #förskola #lpfö98 #utvecklingochlärande #kommunikation #språkutveckling #språklåda #babblarna #tydliggörandepedagogik#hållafokus #tillgänglighet#delaktighet

Specialpedagogik i förskolan: Vårt Babblarrum

Specialpedagogik i förskolan: Vårt Babblarrum

Babblarna i profil

Babblarna i profil

Babblarna kommer till förskolan medan vi sjunger och lyssnar på den första låten.

Babblarna kommer till förskolan medan vi sjunger och lyssnar på den första låten.

Stone

Enkelt grammatik med de nye babblar

Enkelt grammatik med de nye babblar

Pinterest
Search