Pinterest

Intranät och effektiva system

12 Pins9 Followers
Ninetech har arbetat med intranät sedan nittiotalet. Vi har varit med under hela utvecklingen från att det var en ren tekniklösning för envägskommunikation från ledning till medarbetare, till dagens dubbelriktade, kulturbyggande intranät för både hjärta och hjärna. Här hittar du några av våra intranätlösningar.
Ungdomshockeyturneringen Nordic Youth Trophy har tillsammans med Ninetech tagit fram ett intranät för enklare informationsdelning mellan funktionärer, ledare etc. Dessutom har man skapat en mobilapp som vänder sig till medresenärer för info och erbjudanden.

Ungdomshockeyturneringen Nordic Youth Trophy har tillsammans med Ninetech tagit fram ett intranät för enklare informationsdelning mellan funktionärer, ledare etc. Dessutom har man skapat en mobilapp som vänder sig till medresenärer för info och erbjudanden.

Nolato Sunne har en omfattande IT-verksamhet där all personal är aktiv med produktionsplanering och rapportering. För att på ett effektivt sätt få ut IT-stödet i produktionen införde Ninetech en klienthantering baserad på Citrix. Sedan dess har den interna kommunikationen har förbättrats betydligt.

Nolato Sunne har en omfattande IT-verksamhet där all personal är aktiv med produktionsplanering och rapportering. För att på ett effektivt sätt få ut IT-stödet i produktionen införde Ninetech en klienthantering baserad på Citrix. Sedan dess har den interna kommunikationen har förbättrats betydligt.

ORC har fått hjälp att med sitt nya intranät förbättra den interna kommunikationen, odla en gemensam företagskultur och underlätta samarbete.

ORC har fått hjälp att med sitt nya intranät förbättra den interna kommunikationen, odla en gemensam företagskultur och underlätta samarbete.

Med Jeeves affärsystem har UFAB gått från manuell hantering av följesedlar till att scanna följesedlarna och automatiskt matcha dem mot beställningarna i Jeeves.

Med Jeeves affärsystem har UFAB gått från manuell hantering av följesedlar till att scanna följesedlarna och automatiskt matcha dem mot beställningarna i Jeeves.

Det nya intranätet erbjuder dokumenthantering-, ärendehantering- och samverkanssystem och ger verksamheten ett positivt synsätt och hjälper till att hålla ordning och reda.

Det nya intranätet erbjuder dokumenthantering-, ärendehantering- och samverkanssystem och ger verksamheten ett positivt synsätt och hjälper till att hålla ordning och reda.

Ninetech har utvecklat SSC nya intranät. Den nya plattformen ska förbättra kommunikation och samarbete i den 600 man stora organisationen.

Ninetech har utvecklat SSC nya intranät. Den nya plattformen ska förbättra kommunikation och samarbete i den 600 man stora organisationen.

Ninetech har hjälpt Etteplan att förbättra den interna kommunikationen, skapa förutsättningar till ökad kvalitet i arbetet samt att stärka Etteplan som varumärke genom införande av koncerngemensamt intranät, kvalitetsledningssystem, verktyg för projekthantering samt samarbetsforum.

Ninetech har hjälpt Etteplan att förbättra den interna kommunikationen, skapa förutsättningar till ökad kvalitet i arbetet samt att stärka Etteplan som varumärke genom införande av koncerngemensamt intranät, kvalitetsledningssystem, verktyg för projekthantering samt samarbetsforum.

Scandic har fått hjälp av Ninetech att implementera en cachelösning för att kunna hantera extrema tryck i bokningen på ett mer effektivt sätt. Det är ett typiskt exempel på skräddarsydda lösningar för att hjälpa kunder.

Scandic har fått hjälp av Ninetech att implementera en cachelösning för att kunna hantera extrema tryck i bokningen på ett mer effektivt sätt. Det är ett typiskt exempel på skräddarsydda lösningar för att hjälpa kunder.

Ett system där alla digitala dokument samlas på ett ställe

Ett system där alla digitala dokument samlas på ett ställe

Ninetech har utvecklat ett verktyg för mätning av energi inom industri till Embriq. Efter lansering är det fortsatt systemförvaltning som gäller.

Ninetech har utvecklat ett verktyg för mätning av energi inom industri till Embriq. Efter lansering är det fortsatt systemförvaltning som gäller.

KlarSynt använder Ninetech som helhetspartner för systemförvaltning när det gäller företagets digitala affärsstöd ända ut i butik.

KlarSynt använder Ninetech som helhetspartner för systemförvaltning när det gäller företagets digitala affärsstöd ända ut i butik.

Ett socialt intranät erbjuder en modern kommunikationsplattform riktad till alla typer av företag som har ett behov av bättre internkommunikation, ökad kunskapsspridning och effektivare omvärldsbevakning.

Ett socialt intranät erbjuder en modern kommunikationsplattform riktad till alla typer av företag som har ett behov av bättre internkommunikation, ökad kunskapsspridning och effektivare omvärldsbevakning.