A free printable for the first day of class!

A free printable for the first day of class!

Color-coding parts of speech with markers makes an otherwise dry topic engaging!

Parts of Speech Practice Activity or Center

Color-coding parts of speech with markers makes an otherwise dry topic engaging!

17 Apps for Teachers in 2017 | aprillesher.com

17 Apps for Teachers in 2017 | aprillesher.com

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Tillbaka i Sverige: Dikt från fröknarna

Tillbaka i Sverige: Dikt från fröknarna

Väggord: Lärare öppnar dörrar

Väggord: Lärare öppnar dörrar

En källkritisk checklista i A3-format till åk 5.

En källkritisk checklista i A3-format till åk 5.

FÖRMÅGORNA I SVENSKA FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I TAL OCH SKRIFT LÄSA OCH ANALYSERA SKÖNLITTERATUR OCH ANDRA TEXTER FÖR OLIKA SYFTEN ANPASSA SPRÅKET EFTER OLIKA SYFTEN, MOTTAGARE OCH SAMMANHANG ...

FÖRMÅGORNA I SVENSKA FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I TAL OCH SKRIFT LÄSA OCH ANALYSERA SKÖNLITTERATUR OCH ANDRA TEXTER FÖR OLIKA SYFTEN ANPASSA SPRÅKET EFTER OLIKA SYFTEN, MOTTAGARE OCH SAMMANHANG ...

Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får elever...

Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får elever...

Pinterest
Sök