ESL Grammar for Beginners: a or an

Page three in the series of wss for a booklet of grammar for beginners. Articles: indefinite articles (a/an), Writing, fun activities & games, grammar drills,.

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Informationskarta som berättar om inre bilder.

Informationskarta som berättar om inre bilder.

Checklista kring muntliga redogörelser utifrån Lgr11.

Checklista kring muntliga redogörelser utifrån Lgr11.

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

Informationskarta över muntliga redogörelser.

Informationskarta över muntliga redogörelser.

Pinterest
Search