I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

2 Stars and a Wish - descriptive feedback for students

Students identify two things that they know and one thing that they wish they knew. This is a quick and easy way to formatively assess student knowledge.

Classroom Rules, Classroom Ideas, Teacher Education, Teaching Time, Growth Mindset, Assessment, Teacher Stuff, Adhd, Worksheets

Classroom Rules, Classroom Ideas, Teacher Education, Teaching Time, Growth Mindset, Assessment, Teacher Stuff, Adhd, Worksheets

Udarbejd mål med den enkelte elev. Fagligt, socialt, personligt. Hvad, hvordan og til sidst en evaluering

Udarbejd mål med den enkelte elev. Fagligt, socialt, personligt. Hvad, hvordan og til sidst en evaluering

Jag har tidigare skrivit ett långt inlägg om hur man kan använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner. Idag blir det ett lite kortare inlägg om ”De sju frågorna” vilka är bra att ha i åtanke när man t.ex. planerar för en aktivitet och ger instruktioner. Som jag skrivit tidigare är det

Jag har tidigare skrivit ett långt inlägg om hur man kan använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner. Idag blir det ett lite kortare inlägg om ”De sju frågorna” vilka är bra att ha i åtanke när man t.ex. planerar för en aktivitet och ger instruktioner. Som jag skrivit tidigare är det

Veckans förmåga | Ugglornas näste

Veckans förmåga | Ugglornas näste

Informationskartor över arbetsgången kring området muntlig redogörelse av intresse/fritidsaktivitet.

Informationskartor över arbetsgången kring området muntlig redogörelse av intresse/fritidsaktivitet.

Pinterest
Search