o%cc%88ppna-utsagor-med-ja%cc%88mna-tiotal-subtraktion-mf

Tema jämna tiotal

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Dubbelt och hälften 0-100

Samband och förändring – Dubbelt och hälften i talområdet 0-20, 0-100

A.. Subtraktion utan växling 0-99 Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan växling 0-99 Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning


More ideas
Pinterest
Search