Kompissång

Kompissång

Allemansrätten Code of Conduct

Allemansrätten Code of Conduct

Science Fun for Kids - lots of fun hands on science experiments for kids to explore the world around them. Great for preschool, kindergarten and homeschool elementary kids.:

Static Electricity Butterfly Experiment

5 Minute Science Experiments for Kids on Frugal Coupon Living. Geometric Bubbles, Glow in the Dark Volcanoes, Replicate Ocean Currents and more!

Pedagogisk inspiration. Kreativitet i förskolan. Kreativa barn. Nytänkande. Tips och idéer till förskolan. Material och lärmiljöer i förskolan.

Pedagogisk inspiration. Kreativitet i förskolan. Kreativa barn. Nytänkande. Tips och idéer till förskolan. Material och lärmiljöer i förskolan.

Veckans förmåga | Ugglornas näste

Veckans förmåga | Ugglornas näste

Skolproffs lär ut värdegrund - Mia Kempe

Skolproffs lär ut värdegrund - Mia Kempe

Vi har medhjälpare i vår klass, en etta. Uppskattat av barnen att få vara utvald. Laminerade lappar med deras namn sätts i stjärnan.

Vi har medhjälpare i vår klass, en etta.

Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Före, under och efter.

Orsak och verkan | @Piktochart Infographic

Orsak och verkan | @Piktochart Infographic

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

Informationskarta över muntliga redogörelser.

Informationskarta över muntliga redogörelser.

7 Situationsbilder för nedladdning – Bamse.se

7 Situationsbilder för nedladdning – Bamse.se

I printed these out for the students during finals week and posted them around the library. Hooray!

Compliments poster and Gratitude Board - great ideas for a waiting room or group room! kind over matter: How to Rock Kindness at Your Day Job + Free Compliments Poster (The Break Room Edition)

JÄMFÖR DIG INTE MED ANDRA...

JÄMFÖR DIG INTE MED ANDRA...

Bygga strategier för lärande | Gränslöst digitalt lärande

Bygga strategier för lärande | Gränslöst digitalt lärande

1.1 Att planera

1.1 Att planera

Pinterest
Search