Bloom's revised Taxonomy with verbs!

Bloom’s revised Taxonomy with verbs!

Bloom's Revised Taxonomy Action Verbs infographic includes some action words that are useful in writing learning objectives.

reading comprehension strategies poster  Standard 1, Knowledge of Literacy.  Standard 1.3 = The teacher has demonstrated the ability to develop reading comprehension and promotion of  independent reading including COMPREHENSION STRATEGIES FOR A VARIETY OF GENRES.

reading comprehension strategies poster Standard Knowledge of Literacy. Standard = The teacher has demonstrated the ability to develop reading comprehension and promotion of independent reading including COMPREHENSION STRATEGIES FOR A VARIETY OF GENRES.

My 5-Finger Retell worksheet, 2nd grade reading

Second Grade Standards ask and answer questions to demonstrate understanding, summarize the key supporting details and ideas. To be used as a visual with a close read.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

En film om hur man kan "närläsa" en text med eleverna, delad av Anna Kaya.

Quick fix till språkutvecklande undervisning

Att undervisa i läsförståelse

Att undervisa i läsförståelse

vad-jag-tycker-om-i-texten

Att visualisera frågorna: vad-jag-tycker-om-i-texten

Pinterest
Search