Pinterest
Barn Wood Christmas Tree - Herringbone Pattern

Barn Wood Christmas Tree - Herringbone Pattern This barn wood Christmas trees make for beautiful, rustic holiday decor. They look great around the traditional Christmas tree or as stand alone

This is easy craft of paper origami that kids can make, and most of all, it’s useful as home decor or candle holder. Good for late spring…

This is easy craft of paper origami that kids can make, and most of all, it’s useful as home decor or candle holder. Good for late spring and summer when it’s time for lotus flower to boom. Enjoy~ ---- More DIY Ideas ----

Giant Blank Puzzle Pieces - Invitation Templates               …

I have slowly and gradually pieced together almost of my memory. I currently have less than of my mental ability back.

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…